Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Plac Tysiąclecia 1

97-226 Żelechlinek

http://gops.zelechlinek.pl/

 

Kierownik: Kazimiera Szczepanik

tel. 0-44 712 27 16