Ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechlinek

czwartek, 03 wrzesień 2015, 15:13

Ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego  gminy Żelechlinek

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 poz. 199 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Żelechlinek uchwał:
-    uchwała Nr XLII/223/2013 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelechlinek,
-    uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelechlinek dla części obrębu Byliny Nowe,
-    uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelechlinek dla części obrębu Teklin,
-     uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelechlinek dla części obrębu Wolica,
-     uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelechlinek dla obrębu Sokołówka,
-     uchwała Nr X/65/2015 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 08 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelechlinek dla obrębów Karolinów, Dzielnica, Ignatów oraz części obrębów Żelechlin, Modrzewek, Sabinów, Gutkowice Nowiny, Kopiec, Stefanów, Czechowice,
-     uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 08 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelechlinek dla części obrębu Lesisko,
-     uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelechlinek dla części obrębu Żelechlinek,
-    uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelechlinek dla części obrębu Stefanów,
-     uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelechlinek dla części obrębu Kopiec.Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych projektów planów miejscowych.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Żelechlinek, ul. Plac Tysiąclecia 1,
97-226 Żelechlinek w terminie do dnia 28 września 2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
    Jednocześnie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przeprowadzeniu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko związanych ze sporządzaniem ww. planów miejscowych.
Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Żelechlinek, ul. Plac Tysiąclecia 1 w godzinach urzędowania.
Każdy ma prawo do składania wniosków w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. planów miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko.
Wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Żelechlinek w Urzędzie Gminy Żelechlinek, ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2015 r., w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262) poprzez skrzynkę podawczą gminy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Żelechlinek.