Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej

środa, 28 marzec 2012, 09:24

 

 

Informacje dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) od 1 stycznia 2012 r. weszły w życie nowe obowiązki dotyczące rejestracji przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych.

Od 1 stycznia 2012 r. gmina jest zobowiązana prowadzić rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rejestr ten będzie prowadzony w formie bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach.

Zasady prowadzenia rejestru zostały określone w art. 64-76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807 ze zm.), natomiast szczegółowe zasady prowadzenia rejestru w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli określają przepisy zawarte w art. 9b-9j ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

W przypadku przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, mogą wykonywać swoją działalność bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od wejścia w życie przepisów tj. do 31 grudnia 2012 roku.

 

Uzyskanie wpisu do rejestru wiąże się ze złożeniem następujących dokumentów:

 

- wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (dostępny na stronie internetowej BIP Gminy Żelechlinek),

- oświadczenia o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (dostępny na stronie internetowej BIP Gminy Żelechlinek

 

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej
w wysokości 50 zł za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bądź 25 zł za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem.

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw  przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadali wydane przez Wójta Gminy Żelechlinek zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.

 

Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku, na podstawie którego wydaje się z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

 

 

 

Opłaty pieniężne z tytułu wpisu do rejestru działalności regulowanej należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Żelechlinek: 41 8985 0004 0040 0400 0097 0003, wpisując w tytule wpłaty: opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żelechlinek.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiar
Pobierz plik (oświadczenie przedsiębiorcy.doc)oświadczenie przedsiębiorcy.docPaweł Kwiatkowski26 kB
Pobierz plik (wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej.doc)wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej.docPaweł Kwiatkowski51 kB
Pobierz plik (Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej.pdf)Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej.pdfPaweł Kwiatkowski12 kB