Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmieny Uchwały Nr LV/302/2010 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 października 2010..

Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie  zmieny Uchwały Nr LV/302/2010 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 października 2010 r. w sprawie  określenia sposobu konsultacji z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poźytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiar
Pobierz plik (Uchwała Nr 24-2011.pdf)Uchwała Nr 24-2011.pdfPaweł Kotynia55 kB