Uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie ustalenia organizacji punktu przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Żelechlinek

 Do pobrania ze strony Elektronicznego Dziennika Urzedowego Województwa Łódzkiego pod adresem http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?ID=12942