Deklaracja dostępności

środa, 30 wrzesień 2020, 13:28

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej w Żelechlinku

Urząd Gminy w Żelechlinku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w Żelechlinku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Tabele
 • Skanowane dokumenty

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Kotynia.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 44 844 40 77

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Żelechlinek
 • Adres: Pl. 1000-lecia 1
  97-226 Żelechlinek
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 448444077

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Żelechlinku

Urząd Gminy w Żelechlinku zlokalizowany jest w miejscowości Żelechlinek w powiecie tomaszowskim w województwie łódzkim.

Zlokalizowany jest w jednym budynku pod adresem Plac Tysiącelecia Państwa Polskiego 1.

Do budynku prowadzą schody, jest także podjazd dla osób niepełnosprawnością.  W budynku zlokalizowany jest podnośnik który obsługują pracownicy i pomogą dotrzeć do każdego pracownika i wspomogą w obsłudze.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Każdemu z najczęściej używanych działów i każdej opcji strony bip.zelechlinek.pl związanej z dostępem do treści, zostały przypisane następujące skróty klawiszowe:

Klawisz G - Strona główna

Klawisz A - Powiększanie tekstu

Klawisz D - Zmniejszanie tekstu

Klawisz X - Wysoki kontrast strony

Klawisz Z - Przywrócenie domyślnych ustawień strony

Klawisz S - Wyszukiwarka na stronie

Klawisz P - Powrót na górę strony

Klawisz M - Przejdź do głównego menu

Dla każdej z przeglądarek dostęp do skrótów odbywa się za pomocą innych klawiszy.

Dla Internet Explorera:

ALT + klawisz dostępu (wybór należy potwierdzić klawiszem ENTER)

Dla FireFoxa:

Shift + ALT + klawisz dostępu

Dla Opery:

Shift + Esc + klawisz dostępu

Inne informacje i oświadczenia

Urząd Gminy w Żelechlinku oświadcza, że deklaruje chęć osiągnięcia dostosowania stron www do wymagań prawnych.

Prosi również o zgłaszanie treści, które nie są dostosowane, aby można było ich jak najszybsze dostosowanie.