Urząd Gminy w Żelechlinku

piątek, 16 lipiec 2010, 14:44

Urząd Gminy w Żelechlinku

ul. Plac Tysiąclecia 1
97-226 Żelechlinek

Tel. 44 712 27 12
Fax 44 712 27 70

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 7.30-15.30

 

 

Wykaz numerów telefonów

Imię i nazwisko pracownika

Nr
wewn.

Nr telefonu 

Wydział

Bogdan Kaczmarek

11

44 844 4011

Wójt

Jarosława Plich

12

44 712 2712
44 712 2768

Sekretariat

Aneta Michniewska

21

44 844 4021

Sekretarz

Elżbieta Wrześniewska

15

44 844 4015

Skarbnik

Bożena Kujawska
Justyna Miniak

13

44 712 2723
44 844 4013

Podatki

       

Artur Wojtysiak

16

44 844 4016

Referat planowania i rozwoju

Kamila Juchkiewicz

23

44 844 4023

-//-

Anna Drabik

20

44 844 4020

Zamówienia publiczne

       

Bogumił Koziarski

25

44 844 4025

Referat gospod. komunalnej

Małgorzata Szydłowska

17

44 844 4017

Śmieci

Beata Kaczmarek

24

44 844 4024

Woda i ścieki

       

Anna Kabat

18

44 844 4018

Urząd Stanu Cywilnego

Magdalena Ratajczyk-Kotecka

19

44 844 4019

Działalność gospodarcza

       

Magdalena Garnys
Urszula Popek
Agnieszka Wiejtaczek

22

44 844 4022

Księgowość

Marzena Pietrzyk

26

44 844 4026

Księgowość

       

Emilia Mucha

33

44 712 2716
44 844 4033

Kierownik GOPS

Justyna Strzechowska
Anna Dzierżanowska

32

44 844 4032

Świadczenia rodzinne

Ewa Grzyb
Iwona Gniewisz

34

44 844 4034

Pracownicy socjalni

       

Bożena Wenecka

35

44 712 2311 

44 844 4035

Gminna Biblioteka Publiczna

       

Grażyna Susik

36

44 844 4036

Gminny Dom Kultury

       

FAX

 

44 712 2770

 
       

Piotr Mikinka

41

44 712 2714

44 844 4041

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

Halina Susik 

42

44 712 2717 

44 844 4042

Sekretariat Publicznej Szkoły Podstawowej

       

Paweł Kotynia

77

44 844 4077

Informatyk