Dostęp do informacji nie ogłoszonych w BIP

poniedziałek, 19 lipiec 2010, 14:01

 

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żelechlinku, może być udostępniona na wniosek - zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.):

Art. 10. 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres Urzędu Gminy w Żelechlinku, ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek.