Elektroniczna Skrzynka Podawcza

wtorek, 24 listopad 2015, 14:33

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do urzędu.

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy w Żelechlinku dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych
do Urzędu Gminy w Żelechlinku

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub Profilem Zaufanym ePUAP.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216) akceptowalne formaty załączników to:
DOC, DOCX, RTF, ODT,
XML, XLS, XLSX, ODS,
CSV,
TXT,
GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
PDF,
ZIP, RAR, TAR, GZ.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5MB. W przypadku większych załączników zaleca się skorzystanie z repozytorium "dużych plików" dostępnego na platformie ePUAP.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.