Uproszczony plan urządzania lasów

poniedziałek, 17 sierpień 2015, 11:12

Wójt Gminy Żelechlinek zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2014r., poz. 1153), informuje właścicieli lasów, iż w Urzędzie Gminy w Żelechlinku (pok. nr 5) od dnia 17 sierpnia 2015r. wyłożony jest do publicznego wglądu, na okres 60 dni, projekt uproszczonego planu urządzania lasów, położonych na terenie Gminy Żelechlinek, stanowiących własność osób fizycznych. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 41 pok. 207.