Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Żelechlinek

czwartek, 28 czerwiec 2018, 17:42

Wójt Gminy Żelechlinek

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych

przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego,

stanowiących własność Gminy Żelechlinek

 

Lp.

Położenie

Nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Wg ewidencji gruntów

Powierzchnia w ha

Opis nieruchomości

 

 

Cena nieruchomości

( w złotych)

 

 Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

 

netto

brutto

1.

Żelechlinek

372/47

0,1457

niezabudowana

42.300

52.029

PT1T/00049417/0

2.

Żelechlinek

372/48

0,1456

niezabudowana

40.700

50.061

PT1T/00049417/0

3.

Żelechlinek

372/49

0,1218

niezabudowana

34.200

42.066

PT1T/00049417/0

4.

Żelechlinek

502

0, 1573

niezabudowana

77.000

94.710

PT1T/00020684/3

5.

Żelechlinek

525

0,1136

niezabudowana

52.000

63.960

PT1T/00046545/5

6.

Żelechlinek

536/1

0,1573

niezabudowana

59.500

73.185

PT1T/00046545/5

7.

Żelechlinek

580

0,1201

niezabudowana

30.000

36.900

PT1T/00049417/0

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelechlinek:

Działka nr: 372/47: 20.MN/U teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej

Działka nr: 372/48: 20.MN/U teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej

Działka nr: 372/49: 20.MN/U teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej

Działka nr: 502: 20.MN/U teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej

Działka nr: 525: 20.MN/U teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej

Działka nr: 536/1: 20.MN/U teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej

Działka nr: 580: 20.MN/U teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U z 2018 r.  poz. 121 ) mogą do dnia 10.08.2018 r. złożyć stosowny wniosek.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiar
Pobierz plik (SUGZ18062813010.pdf)SUGZ18062813010.pdfPaweł Kotynia381 kB