Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy Żelechlinek

wtorek, 27 listopad 2018, 13:30

Nz: ROA.0002.2.2018

 Zapraszam na II Sesję Rady Gminy Żelechlinek, która odbędzie się dnia 30 listopada 2018 roku (piątek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 4. Informacja na temat stawek podatkowych na rok 2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Żelechlinek
  z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2018.
 8. Informacja Wójta o pracy między Sesjami Rady Gminy Żelechlinek.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

                                                                                    Przewodniczący

                        Rady Gminy

                       Piotr Mikinka

Adres strony z transmisji obrad oraz archiwalny zapis:

www.posiedzenia.pl/zelechlinek