Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

wtorek, 27 listopad 2018, 13:34

Nz: ROA.0012.3.1.2018

Nz: ROA.0012.4.1.2018

            Zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, które odbędzie się dnia
29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 1400 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Żelechlinku.

            Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przygotowanie stawek podatkowych na rok 2019.
  4. Omówienie projektu budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2019.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie obrad.   

Przewodniczący

Komisji Budżetu

i Rozwoju Gospodarczego

Marek Kaczmarek

 

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury,

Sportu i Spraw Społecznych

Diana Mucha