Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

wtorek, 11 grudzień 2018, 08:57

Nz: ROA.0012.3.2.2018

Zapraszam Pana/ią/ na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, które odbędzie się dnia 11 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 1300 w sali Urzędu Stanu Cywilnego
w Żelechlinku.

 

            Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Wypracowanie opinii na temat projektu budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2019.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie obrad.   

 

 

Przewodniczący

Komisji Budżetu

i Rozwoju Gospodarczego

 

Marek Kaczmarek