Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Żelechlinek

piątek, 10 styczeń 2020, 08:12

Żelechlinek, dnia. 10.01.2020r.

Wójt Gminy Żelechlinek

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych

przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego,

stanowiących własność Gminy Żelechlinek

 

Lp.

Położenie

Nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Wg ewidencji gruntów

Powierzchnia w ha

Opis nieruchomości

 

 

Cena nieruchomości

( w złotych)

 

 Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

 

netto

brutto

1.

Żelechlinek

372/47

0,1457

niezabudowana

42.300

52.029

PT1T/00049417/0

2.

Żelechlinek

372/48

0,1456

niezabudowana

40.700

50.061

PT1T/00049417/0

3.

Żelechlinek

372/49

0,1218

niezabudowana

34.200

42.066

PT1T/00049417/0

4.

Żelechlinek

580

0,1201

niezabudowana

30.000

36.900

PT1T/00049417/0

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelechlinek:

Działka nr: 372/47: 20.MN/U teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej

Działka nr: 372/48: 20.MN/U teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej

Działka nr: 372/49: 20.MN/U teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej

Działka nr: 580: 20.MN/U teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U z 2018 r.  poz. 121 ) mogą do dnia 21.02.2020 r. złożyć stosowny wniosek.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiar
Pobierz plik (SUGZ20010911140.pdf)SUGZ20010911140.pdfPaweł Kotynia301 kB