Uchwała nr III/23/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Żelechlinek na rok 2022 oraz prawidłowości planowane

piątek, 28 styczeń 2022, 15:32