Zapraszenie na VI Sesję Rady Gminy Żelechlinek

czwartek, 14 kwiecień 2011, 13:15

Nz: 0002.6.2011

 

 

Zapraszam Pana/ią/ na VI Sesję Rady Gminy Żelechlinek, która odbędzie się dnia 20 kwietnia 2011 r. (środa) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku.

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.      Zatwierdzenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokółu z poprzednich obrad.

4.      Podjecie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2011.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków  finansowych dla Policji.

6.      Rozpatrzenie skargi przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

7.      Informacja Wójta o pracy między Sesjami Rady Gminy Żelechlinek.

8.      Interpelacje i zapytania.

9.      Sprawy różne.

10.  Zakończenie obrad.