wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

czwartek, 04 październik 2012, 13:44

 

Wójt Gminy Żelechlinek

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych

przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego,

stanowiących własność Gminy Żelechlinek

 

 

Lp.

 

 

Położenie

Nieruchomości

 

Oznaczenie nieruchomości

Wg ewidencji gruntów 

 

 

Powierzchnia w ha

 

 

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

( w złotych)

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej 

 

netto

 

brutto

 

1.

 

 

Żelechlinek

 

372/43

 

 

0,2913

 

niezabudowana

 

65.000

 

79.950

 

PT1T/00049417/0

 

4.

 

 

Żelechlinek

 

573/1

 

0,1002

 

niezabudowana

 

26.000

 

31.980

 

PT1T/00019208/3

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelechlinek:

Działka nr: 573/1: 15MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych,

Działka nr: 372/43: 28MNu – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) mogą do dnia 16 listopad 2012 r. złożyć stosowny wniosek.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.