Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

wtorek, 20 listopad 2012, 15:09

Wójt Gminy Żelechlinek

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Żelechlinek

 

 

Lp.

 

 

Położenie

Nieruchomości

 

Oznaczenie nieruchomości

Wg ewidencji gruntów

 

 

Powierzchnia
w ha

 

 

Opis
nieruchomości

Cena nieruchomości

( w złotych)

Oznaczenie
nieruchomości
wg księgi wieczystej

 

 

Wadium

w zł

 

netto

 

brutto

 

1.

 

 

Żelechlinek

 

372/43

 

 

0,2913

 

niezabudowana

 

65.000

 

79.950

 

PT1T/00049417/0

 

10.000

 

2.

 

 

Żelechlinek

 

573/1

 

0,1002

 

niezabudowana

 

26.000

 

31.980

 

PT1T/00019208/3

 

5.000

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelechlinek:

Działka nr: 573/1: 15MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej
z dopuszczeniem usług nieuciążliwych,

Działka nr: 372/43: 28MNu – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w podanej wysokości
w terminie do dnia 18 grudnia 2012r. do godz. 1500 . Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Żelechlinku PBS Tomaszów Maz. 46898500040040040000970010. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nie stawi się w wyznaczonym miejscu i terminie w celu sporządzenia umowy kupna-sprzedaży.

Przetarg odbędzie się 21 grudnia 2012r o godz. 1000

w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, Plac 1000-lecia 1

 

Dodatkowe informacje, dotyczące regulaminu oraz przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Żelechlinku lub pod nr tel. (044) 712-27-12

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiar
Pobierz plik (przetarg działki niezabudowane.jpg)przetarg działki niezabudowane.jpgPaweł Kwiatkowski478 kB