Uchwała nr XIII/69/2003 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 listopada 2003 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok.