Uchwała Nr LV/302/2010 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub...

Uchwała Nr LV/302/2010 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziadzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiar
Pobierz plik (Uchwała Nr 302-2010.pdf)Uchwała Nr 302-2010.pdfPaweł Kotynia116 kB