Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz informacji z wykonania budżetu Gminy Żelechlinek za rok 2010

 

Do pobrania ze strony Elektronicznego Dziennika Urzedowego Województwa Łódzkiego pod adresem http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?ID=13042