Uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny w Żelechlinku

Do pobrania ze strony Elektronicznego Dziennika Urzedowego Województwa Łódzkiego pod adresem http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?ID=12943