Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żelechlinek na rok 2011

 

 

Uchwała do pobrania ze strony Elektronicznego Dziennika Urzedowego Województwa Łódzkiego pod adresem http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?ID=13003