Uchwała Nr XXV/132/2012 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2012-2021