Uchawła Rady Gminy Żelechlinek Nr XXXV/188/2013 z dnia 20 maja 2013 r w sprawie zaciągniecia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzajace finansowanie działań w ramach PROW na lata 2007-2013 operacji "Rozbudowa i przebudowa budynku na Dom Ludowy w Naropn"