Informacja o upływie terminów i uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

piątek, 26 kwiecień 2019, 10:30
  1. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu  Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.,
  2. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych:
  • wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (…),
  • zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.