Wybory prezydenckie - 2020 r.

Kalendarz wyborczy

czwartek, 02 lipiec 2020, 15:43

Informujemy, że na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej znajduje się kalendarz wyborczy uzupełniony o czynności związane z ponownym głosowaniem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Poniżej link do kalendarza wyborczego:

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/kalendarz

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.

środa, 01 lipiec 2020, 07:39
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiar
Pobierz plik (obwieszczenie o II turze.pdf)obwieszczenie o II turze.pdfPaweł Kotynia64 kB

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

wtorek, 30 czerwiec 2020, 13:33

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/komunikat-dla-wyborcow-dotyczacy-ponownego-glosowania

 

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

1.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

2.   Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

3.   Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Żelechlinek

piątek, 19 czerwiec 2020, 16:47
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiar
Pobierz plik (73 Żelechlinek okw 1 .pdf)73 Żelechlinek okw 1 .pdfPaweł Kotynia216 kB
Pobierz plik (79 Żelechlinek okw 3.pdf)79 Żelechlinek okw 3.pdfPaweł Kotynia199 kB

Prezentacja na szkolenie obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.

czwartek, 18 czerwiec 2020, 13:54

Prawa autorskie do prezentacji przynależą do Krajowego Biura Wyborczego.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiar
Pobierz plik (PREZYDENT 2020 - Prezentacja_OKW_1.ppt)PREZYDENT 2020 - Prezentacja_OKW_1.pptPaweł Kotynia13283 kB