Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zarządzeniu na dzień 21 października 2018 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ...

piątek, 24 sierpień 2018, 12:01

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw  pod poz.1561 z dnia 14 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zarządzeniu na dzień 21 października  2018 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Poniżej podaję link do tego rozporządzenia:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1561