Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

poniedziałek, 05 luty 2024, 12:09

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/rozporzadzenie-prezesa-rady-ministrow-z-dnia-29-stycznia-2024-r-w-sprawie-zarzadzenia-wyborow-do-rad