OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Żelechlinku z dnia 13 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15

środa, 13 marzec 2024, 15:13

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Żelechlinku

z dnia 13 marca 2024 r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

bez głosowania
w okręgu wyborczym nr
15

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Gminna Komisja Wyborcza w Żelechlinku podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

  1. W okręgu wyborczym nr 15 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Żelechlinek w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, które dotyczyły obsadzenia 1 mandatu, Gminna Komisja Wyborcza w Żelechlinku zarejestrowała 1 kandydata na radnego.

  2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 15 głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

z listy nr 3 KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

1) STERNA Mariusz Jan

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Żelechlinku

/-/ Aneta Michniewska