Obwieszczenia o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego oraz wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego

poniedziałek, 29 październik 2018, 14:53

Opublikowane obwieszczenia:

  • o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego

- Pozycja:            5620

- Data ogłoszenia:           26 października 2018

- jednolity identyfikator aktu     http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5620

  •  o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego

- Pozycja:            5619

- Data ogłoszenia:           26 października 2018

- jednolity identyfikator aktu     http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5619