Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 500 000,00 PLN

wtorek, 10 październik 2023, 16:11

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aa2dbada-6767-11ee-a60c-9ec5599dddc1