Kadencja 2006-2010

czwartek, 15 lipiec 2010, 15:00
Zgodnie z uchwałą Nr VIII/49/2007 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 27 maja 2007 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Żelechlinek oraz wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących tych komisji, powołane zostały cztery komisje.

Komisja Rewizyjna
1) Lucyna Reszka - przewodnicząca Komisji,
2) Andrzej Szymczak - wiceprzewodniczący Komisji,
3) Sylwester Golinia - członek.

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych
1) Mirosława Pasik - przewodnicząca Komisji,
2) Adam Nowicki    - wiceprzewodniczący Komisji,
3) Sylwester Golinia - członek,
4) Krzysztof Matysiak - członek,
5) Andrzej Grad    - członek.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  Porządku Publicznego
1) Krzysztof Matysiak - przewodniczący Komisji,
2) Rafał Dobrowolski - wiceprzewodniczący Komisji
3) Paweł Rochala - członek,
4) Jan Trzonek - członek,
5) Jarosław Wrześniewski - członek.


Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
1) Urszula Makowska - przewodnicząca Komisji,
2) Jarosław Wrześniewski - wiceprzewodniczący Komisji,
3) Sławomir Kowalski - członek,
4) Jan Trzonek - członek,
5) Joanna Goździk - członek.