Stałe Komisje Rady Gminy Żelechlinek

wtorek, 20 listopad 2018, 09:02

Komisja Rewizyjna
Andrzej Szewczyk - Przewodniczący Komisji,
Krzysztof Matysiak - Wiceprzewodniczący Komisji,
Andrzej Szatkowski - Członek;

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Diana Mucha - Przewodnicząca Komisji,
Agnieszka Matysiak - Wiceprzewodnicząca Komisji,
Mariusz Sterna - Członek,
Andrzej Grad - Członek,
Joanna Goździk - Członek;
Urszula Makowska - Członek.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego
Krzysztof Matysiak - Przewodniczący Komisji,
Zbigniew Szymański - Wiceprzewodniczący Komisji,
Diana Mucha - Członek,
Paweł Rochala - Członek,
Jan Trzonek - Członek,
Marek Kaczmarek - Członek;

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Marek Kaczmarek - Przewodniczący Komisji,
Jan Trzonek - Wiceprzewodniczący Komisji,
Mariusz Sterna - Członek,
Andrzej Szewczyk - Członek,
Zbigniew Szymański - Członek,
Justyna Walas - Członek;

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Andrzej Szatkowski - Przewodnicząca Komisji,
Agnieszka Matysiak - Wiceprzewodnicząca Komisji,
Kamil Staroń - Członek;