Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr X/49/2011 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia organizacji punktu przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Żelechlinek

Do pobrania ze strony Elektronicznego Dziennika Urzedowego Województwa Łódzkiego pod adresem   http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?ID=12944