Uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodnio

Uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 26 sierpnia 2011r. w  sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów do pobrania ze strony Elektronicznego Dziennika Urzedowego Województwa Łódzkiego pod adresem http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?ID=13318