Informacje, wzory dokumentów dotyczące wyborów

piątek, 24 sierpień 2018, 12:09

Informujemy, że na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej http://pkw.gov.pl  są dostępne:

- uchwały Państwowej Komisji Wyborczej,

- informacje,

- wzory dokumentów

dotyczące organizacji i przeprowadzenia wyborów.