Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 19 lutego 2020 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowani

piątek, 21 luty 2020, 15:43

komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 19 lutego 2020 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. oraz druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.